ERFARENHET

Elisabeth Lundgren har varit verksam som arkitekt sedan 1986 och genomfört uppdrag som tillgänglighetssakkunnig sedan 2008. Ett urval av projekten listas nedan. I de flesta har rollen varit ansvarig arkitekt och handläggare.

Kort CV Tillgänglighetsuppdrag


Bostäder      HVB-hem      LSS-boende     Vårdboende   Sjukhus      Kontorslokaler      Högskolor      Skolor     Förskolor      Sportarenor    Simhallar    Ridanläggningar     T-banestationer     Restauranger Caféer      Hotell      Butiker    Teatrar      Museer     Bibliotek    Kulturhus    Flygplatser      Reseterminaler      Industrihallar    Tomtmark      Allmän plats-mark

Kort CV Arkitektuppdrag


Sjukhus och vårdanläggningar

Nya Karolinska Sjukhuset      Stockholms Sjukhem      LSS-boende    Habiliteringscentrum Asperger

Bostäder

Privatvillor      Flerfamiljshus Stöthyveln 3 Gubbängen      Exploateringsutredning bostäder på Täby Galopp

Handel och Restaurang

Solvalla Kongressbyggnad      Skärholmens Centrum      Apotek i Trollbäcken och Älta

Hästsportanläggningar

Solvalla Travbana-Arena      Källtorps Ridskola      Hästsportstad Almnäs      Djursholms Ridskola   Äppelvikens Ridskola      Hägerneholms Ridskola     Täby Ryttarcenter      Galoppbana Enköping      Tyresö Ridskola

 

Kontor

Kontorspaviljong Brahegatan     Omsorgsnämndens huvudkontor    Flygplatspolisen Arlanda     SL Bansystem Blåsut    Kontorslokal för Täby Kommun

Flygplatser

Arlanda Flygplats ny Pir A     Arlanda Flygplats Terminal 2     Arlanda Flygplats Person- och Varukontroll     Arlanda Flygplats logistik och flödesanalyser

Kollektivtrafik

Hagalund servicedepå     T-centralen uppgång Sergels Torg-Drottninggatan

Skolor

Kassmyraskolan Botkyrka