KONTAKT

Elisabeth Lundgren

Arkitekt SAR/MSA

Certifierad sakkunnig i tillgänglighet enl TIL 2

Styrelsesuppleant Tillgänglighetssakkunnigas riksförening TILRF

Advantum Arkitekter AB
Seneby 24
186 91  VALLENTUNA

Välkommen att kontakta mig!

elisabeth.lundgren@advantumarkitekter.se

tel 0704-95 57 60